TAKLIMAT DAN PENDEDAHAN KEUSAHAWANAN & SKIM DITAWARKAN -YAYASAN PEMBANGUNAN USAHAWAN TERENGGANU

Aktiviti terkini |23 Februari 2020

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Kg Baru Kemasik

Tujuan :
• Menawarkan modal tambahan yang mudah, cepat dan tidak membebankan
• Menggalakkan budaya menabung di kalangan penjaja dan peniaga kecil
• Mewujudkan rangkaian usahawan yang rasional
• Membina usahawan yang berwawasan dan berdaya saing serta berkemahiran dan juga proaktif
• Mewujudkan peluang-peluang perniagaan yang baharu
• Melahirkan usahawan baharu di kalangan rakyat yang berpendapatan rendah


Butiran Aktiviti :
• Merperkenalkan program system pinjaman Hijrah Terengganu kepada usahawan-usahawan setempat.
• Memperkenalkan konsep pinjaman asas simpanan sebagai modal tambahan dalam urusan perniagaan.

Kelebihan Aktiviti :
• Menawarkan modal tambahan yang mudah, cepat dan tidak membebankan
• Menggalakkan budaya menabung di kalangan penjaja dan peniaga kecil.
• Mewujudkan rangkaian usahawan yang rasional
• Membina usahawan yang berwawasan dan berdaya saing serta berkemahiran dan juga proaktif.
• Mewujudkan peluang-peluang perniagaan yang baharu
• Melahirkan usahawan baharu di kalangan rakyat yang berpendapatan rendah

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :

.